Tilskudd og utstyr


Tilskuddsordninger


Norge har et bredt kulturliv. Det oppfordres til aktivitet og engasjement gjennom økonomiske støtteordninger. 


Aktivitetsmidler for kor

Aktivitetsmidlene tildeles over statsbudsjettet. Alle kor kan søke på tilskuddsordningene, uavhengig om man er organisert i et forbund eller ikke. 


Frivillighetsmidler

Nordre Aker bydel utlyser frivillighetsmidler hvert år. Søknadsfrist 15.1.


Grasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en

forening.


Grønne midler

Grønne midler i Nordre Aker er en tilskuddsordning som skal bidra til økt engasjement rundt miljø og bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet. Søknadsfrist 1.5, 


Konsertstøtte

Gjennom Oslo kommune kan laget søke konsertstøtte. Alle får. Søknadsfrist 15.1. og 15.8.


Legater

I Legathåndboken finner du kanskje noe som passer ditt lag.


Momskompensasjon

Momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet.


Sparebankstiftensen

Sparebanksiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv for barn og unge opp til 25 år. Søknadsfrist 1.2. og 1.9. .


Voksenopplæringsmidler

Medlemsorganisasjoner og lokale lag (kor, korps, grupper) kan søke voksenopplæringsmidler gjennom Musikkens studieforbund. Kor organisert i Norges korforbund, søker gjennom dem.


Norsk musikkråds oversikt over de viktigste støtteordningene for det frivillige musikklivet finner du her.


Støtteordninger: Norges korforbund


Støtteordninger: Studieforbundet Kultur og tradisjon


Støtteordninger: Folkemusikk, folkedans og bunad.


Støtteordninger: Oslo musikkrådUtstyr til utlån


Nordre Aker bydel har to lyskastere og et taleanlegg NAMK-medlemmer kan låne vederlagsfritt. 


Kontakt:

Liv Husby:

liv.husby(at)bna.oslo.kommune.no
Kor organisert i Norges Korforbund kan låne korkrakker gratis.


Kontakt:

Anita Strømkvist:

anita.stromkvist(at)korforbundet.no

Nordre Aker Talentpris

 I 2016 begynte Nordre Aker musikk- og kulturutvalg å dele årlig ut en talentpris til et ungt talent fra vår bydel. Talentprisen er en oppmuntring og et økonomisk bidrag til unge talenter i bydelen som er på vei til å realisere sine musikalske og kunstneriske mål.

 

Talentprisen i 2016 omfattet musikk i alle genre, fra jazz til klassisk fiolin til EDM. I 2017 og 2018 ble dans også med, både klassisk og moderne. For utlysning i 2019 er talentprisen også åpen for teaterkunst, slik at unge musikkere, dansere og skuespillere kan søke!

 

Trykk årstall for å bli kjent med vinnerne i 20162017, 2018,  2019 og 2020.

© Copyright. All Rights Reserved.

BANK

8901 Marmora Road, Glasgow, D04 89GR