Hjem


Kontakt oss


Nordre Aker musikk- og kulturutvalg

Tlf. 450 00 123

epost: namk(at)namk.info


Postadresse:

Anna Rogstads vei 22

0592 OSLO


Besøksadresse:

Trikkehallen på Kjelsås

Midtoddveien 12

0494 Oslo


NAT 2016 Guro og Gustav
NAT2017
Kevin-portrett
Gustav 2016
NAT2020 Simen og Jørgen


Nordre Aker Budstikke holder deg oppdatert  på hva som skjer av kuturaktiviteter i bydelen.


 Nordre Aker bydel. Lokal frivillighetsmelding 2018-2022.   Følg vår Facebookside for info om arrangementer.

                                                                                                                                      

Mens vi venter på en konsert, bli kjent med Simen og Jørgen!


 


Til alle musikk- og kulturorganisasjoner i bydel Nordre Aker


Innkalling til årsmøte med påfølgende medlemsmøte i Nordre Aker musikk- og kulturutvalg (NAMK)


Tid: Søndag 25.april kl. 18:00 - 20:00
Sted: Zoom: https://us02web.zoom.us/j/7938233911?
pwd=bDhBNDNxQ3pGdnRlSFY1NU9HQ1F4QT09


Dagsorden for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Behandle og godkjenne årsmelding
4. Behandle og godkjenne regnskap
5. Behandle innkomne saker
6. Behandle saker fra styret
7. Behandle handlingsplan
8. Valg av nytt styre


Dagsorden for medlemsmøtet:
1. Vi får besøk av stedfortredende daglig leder i Oslo Musikkråd, Anders Wyller,
som skal snakke litt om tilskuddsordninger for frivillige lag og foreninger
2. Diskusjon og innspill til utvalgets arbeid.
Saker til behandling på årsmøtet kan sendes på e-post til

namk@namk.info


Vedlegg: 

Arbeidsplan 2020/21

Årsmelding 2020

BANK

© Copyright. All Rights Reserved.

8901 Marmora Road, Glasgow, D04 89GR