Lokaler


Kommunens lokaler åpnes


Et av Oslo byråds mål for frivilligheten i Oslo, er at flere av kommunens lokaler, uteplasser og anlegg skal være tilgjengelige, merâpne og fylles med frivillig aktivitet.


Byrådssak 53/16


Fremføringslokale


Trikkehallen på Kjelsås

Scenerom med plass til 90 publikummere med kafe og aktivitetsrom utlånes vederlagsfritt til NAMKs medlemslag.

 

Kontakt:

Liv Husby: liv.husby(at)bna.oslo.kommune.no


Adresse: Midtoddveien 12. 

Seniorhuset - en møteplass for alle

 

Pastor Fangens vei 22 Seniorhus er et bo- og aktivitetssenter for eldre, men legger til rette for innbyggerinvolvering, frivillig innsats og aktiviteter på tvers av generasjoner.

 

Seniorhuset har flotte, solrike uteariealer og blant annet en sansehage. I underetasjen er det trimrom, og Seniorhuset byr på frisklivstilbud med trimgrupper, trening, turer, kursvirksomhet, temagrupper og ulike sosiale arrangementer. Nærmiljø, frivillige, brukere og pårørende vil involveres i både i drift og utvikling.

 

Alle i bydelen er velkommen til å benytte tilbudene og lokalene.

 

Kom innom for en prat eller ring: 901 96 310

Epost: postmottak(at)bna.oslo.kommune.no


       

Rett til gratis øvingslokaler


Mottar laget ditt voksenopplæringsmidler, har dere rett til å låne kommunalt undervisningslokale vederlagsfritt. Dette er hjemlet i lov og forskrift:

tiltak organisert av godkjente opplysningsorganisasjoner rett til å låne lokale uten vederlag, https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2005-07-19-933

  • Lov om voksenopplæring § 7: Gratis bruk av undervisningslokaler: «Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med tilskudd etter kapittel 2 i loven. Departementet gir nærmere forskrifter»., https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-95


Bydelslokaler åpne på kveldstid


Bergtunet barnehage og nærmiljøsenter

Bydelsbarnehagen Bergtunet har lokaler til utleie. Her holder både dansegrupper, yogagrupper og kor til. 


Kontakt:

Monica Nordgård: monica.nordgard(at)bna.oslo.kommune.no, tlf: 46 93 67 85

Remi Emini: remi.emini(at)bna.oslo.kommune.no


Adresse: Bergsalléen 21


To av utleiesalene i Bergtunet barnehage. 


© Copyright. All Rights Reserved.

8901 Marmora Road, Glasgow, D04 89GR

BANK