Om

Nordre Aker musikk- og kulturutvalg (NAMK) er Nordre Akers lokale musikkråd og fungerer som kontakt- og samarbeidsorgan for det frivillige kulturlivet i bydelen.

 

NAMK jobber for å sikre gode lokaler og utstyr til øving, konserter og forestillinger,  arrangerer julekonserter for medlemslagene og deler årlig ut en talentpris til et ungt talent i samarbeid med Nordberg Lions og Oslo kommune.

Trykk årstall for å lese om vinnerne 20162017, 2018 og 2019.

 

Alle kor, korps, orkestre og kulturgrupper i Nordre Aker er automatisk medlemmer.  Les våre vedtekter her.

 

Nordre Aker bydel. Lokal friviilighetsmelding 2018-2020

13.11.2018

 

Frivillighetsmeldingen                             Byrådets frivillighetsmelding

St. melding 39 (2006-2007)                    Vedtatt 14.12.2016, sak 366/16.2

Frivillighet for alle                                      (sammendrag)

Norsk musikkråd -  musikklivets nettverk,  er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge.


Oslo musikkråd

er musikknettverkets interesse-.og paraply-organisasjon for Oslos musikkliv.


I tillegg har flere av Oslos bydeler lokale musikkråd, blant annet Nordre Aker.  Leder: Tor Itai Keilen 

Nestleder: Geir Hegerstrøm

Kasserer: Bjørn Ervik 

Talentpris: Jemima Garcia-Godos 

Nordbergkonserten: Hege Ramm

Sekretær: Liv Husby

Vara: Ann Kristin Norum

Vara: Asbjørg Hammer

Revisor: Eivind Martinsen


Valgkomite: Jorid Haavardsholm

Valgkomite: Anne Svenkerud


Web: Kristin Schøyen Grude


Organisasjonsnummer: 912 699 722

Nordre Aker musikk- og kulturutvalg

____________________________________

© Copyright. All Rights Reserved.

8901 Marmora Road, Glasgow, D04 89GR

Phone: (800) 0123 - 456 - 7890

BANK