Nordre Aker musikk- og kulturutvalg

____________________________________


Tilskuddsordninger


Norge har et bredt kulturliv. Det oppfordres til aktivitet og engasjement gjennom økonomiske støtteordninger. 


Aktivitetsmidler for kor

Aktivitetsmidlene tildeles over statsbudsjettet. Alle kor kan søke på tilskuddsordningene, uavhengig om man er organisert i et forbund eller ikke. 


Frivillighetsmidler

Nordre Aker bydel utlyser frivillighetsmidler hvert år. Søknadsfrist 15.1.


Grasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en

forening.


Grønne midler

Grønne midler i Nordre Aker er en tilskuddsordning som skal bidra til økt engasjement rundt miljø og bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet. Søknadsfrist 1.5, 


Konsertstøtte

Gjennom Oslo kommune kan laget søke konsertstøtte. Alle får. Søknadsfrist 15.1. og 15.8.


Legater

I Legathåndboken finner du kanskje noe som passer ditt lag.


Momskompensasjon

Momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet.


Sparebankstiftensen

Sparebanksiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv for barn og unge opp til 25 år. Søknadsfrist 1.2. og 1.9. .


Voksenopplæringsmidler

Medlemsorganisasjoner og lokale lag (kor, korps, grupper) kan søke voksenopplæringsmidler gjennom Musikkens studieforbund. Kor organisert i Norges korforbund, søker gjennom dem.


Norsk musikkråds oversikt over de viktigste støtteordningene for det frivillige musikklivet finner du her.


Støtteordninger: Norges korforbund


Støtteordninger: Studieforbundet Kultur og tradisjon


Støtteordninger: Folkemusikk, folkedans og bunad.


Støtteordninger: Oslo musikkrådUtstyr til utlån


Nordre Aker bydel har to lyskastere og et taleanlegg NAMK-medlemmer kan låne vederlagsfritt. 


Kontakt:

Liv Husby:

liv.husby(at)bna.oslo.kommune.no
Kor organisert i Norges Korforbund kan låne korkrakker gratis.


Kontakt:

Anita Strømkvist:

anita.stromkvist(at)korforbundet.no

24 / 7 SUPPORT


Nsprntur the ratione esciun psuerm werpais volupas nulla.

RETURN POLICY


Nsprntur the ratione esciun psuerm werpais volupas nulla.

BANK

© Copyright. All Rights Reserved.

8901 Marmora Road, Glasgow, D04 89GR

Phone: (800) 0123 - 456 - 7890